En analyse av nordmenns nyhetskonsum

Bruksmangfoldanalysen 2016 fra Trøndelag Forskning og Utvikling viser at nesten 1 av 3 nordmenn leser betalte artikler av og til eller oftere.

29 % av nordmenn leser betalte nettartikler
  • Sosiale medier er mediekilden som nordmenn bruker klart oftest
  • Sosiale medier er mediekilden med klart høyest dekning blant nyhetsunnvikere og unge, mens TV og radio fortsatt står sterkt blant nyhetssøkende
  • Nordmenn leser i gjennomsnitt 2,3 ulike aviskategorier ukentlig eller oftere

Undersøkelsen av den norske befolkningens medievaner legger særlig vekt på konsum av nyheter. Et landsrepresentativt utvalg på 2000 nordmenn ble intervjuet. Undersøkelsen benyttet 4 aviskategorier; nasjonale, regionale, lokale og meningsbærende aviser.

Kilde: Moe A og Kleiven HH (2016). Bruksmangfold. En analyse av nordmenns nyhetskonsum. TFoU-rappot 2016:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling.

Skrevet og publisert av

Marianne Skaare
Strategisk rådgiver
932 58 252
marianne@artell.no

La oss hjelpe deg på veien til digital suksess